<form id="lrzrp"><nobr id="lrzrp"></nobr></form>

<form id="lrzrp"><form id="lrzrp"><nobr id="lrzrp"></nobr></form></form>

      <address id="lrzrp"></address>

      敦字該怎么組詞和造句

      敦字該怎么組詞:

      敦睦 隆敦 敦實 敦慰 敦竺 金敦 敦厖 啴敦 旄敦 敦忠 敦請 敦王 敦促 敦信 忠敦 敦明 敦圉 敦脄 陪敦 敦雅 敦丘 敦聘 敦故 敦敏 覆敦 敦序 敦厲 敦誘 敦琢 哈敦 敦諭 瓦敦 敦厚 堥敦 敦飭 培敦 撒敦 敦樸 敦釋 溫柔敦厚 朱槃玉敦 珠盤玉敦 敦詩說禮 椎魯敦樸 魯敦周彝 王敦擊壺 倫敦委屈 敦世厲俗 耨盌溫敦 朱盤玉敦 敦煌五龍 珠槃玉敦 聞融敦厚 玉敦珠盤 敦風厲俗 敦默寡言 敦本務實、敦請、敦教、敦盤、敦逼、嘽敦、敦禮、敦懿、敦友、敦素、敦飭、敦穆、敦學、敦厲、敦貞、敦慎、敦厖、敦厚、敦慕、敦行、敦慤、敦謹、敦促、敦洽、敦愨、奧敦、敦壯、敦明、敦庬、敦適、敦龎、敦敘、敦悃、敦勵、敦蒙、敦授、敦閱、敦敏、敦信、敦懇、敦確、敦圄、敦固、敦阜、敦圉、敦遣、敦良、敦心、敦聘、隆敦、敦肅、敦課、陪敦、倫敦、敦整、敦惠、忠敦、敦習、敦愛、敦辭、磨敦、敦囑、敦惷、敦引、克敦、敦忠、敦辟、敦護、敦坐、敦譬、敦迫、敦直、厚厚敦敦、敦淳、敦倫、敦潔、可敦、倫敦大學、可賀敦、黑不楞敦、椎魯敦樸

      敦字該怎么造句:

      1.他一再敦促我們宣告破產。

      2.我最近一次在倫敦遇見他。

      3.她一時興奮就到倫敦去了。

      4.我們從倫敦直接飛到孟買。

      5.你愿意和我一道去倫敦嗎?

      6.下下個星期他將返回倫敦。

      7.倫敦的黑霧一向聞名。

      8.我們須敦促他們迅速決斷。

      9.倫敦地區的電話區號是01。

      10.他長得敦實,可并不發胖。

      敦字的常用詞組:

      敦 [du]

      敦本 dūn běn

      [attach importance the fundament,such as agriculture,etc.] 注重根本,古時多指注重農事

      敦促 dūn c

      [urge;press] 以誠懇或迫切的態度催促或提請注意

      敦促某人做某事

      敦厚 dūn hu

      [honest and sincere] 脾氣和性情憨厚,忠厚

      她為人溫柔敦厚

      敦煌石窟 dūn hung sh kū

      [the Dunhuang Grottes] 在甘肅省是我國著名的石窟。包括古代隸屬敦煌境內的莫高窟、西千佛洞、榆林窟和水峽口小千佛洞四窟。現存最早的窟是十六國北涼開鑿的,以后北魏,西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代相繼開鑿,現存有 492 個窟

      敦睦 dūn m

      [amity;concord;harmony]∶親善和睦

      古者諸侯朝聘,所以敦睦親親,協和萬國也。–《三國志.明帝紀》

      敦聘 dūn pn

      [cordially appoint;earnestly employ] 懇切而真誠的聘請

      敦樸 dūn pio

      [honest and sincere] 敦厚樸實;忠厚樸實

      方正敦樸

      敦請 dūn qǐng

      [extend a cordial invitation to;cordially invite;earnestly request] 懇切地邀請

      敦請按時赴會

      敦勸 dūn qun

      [advise cordially] 懇切地勸說;敦促勸說

      敦實 dūn sh

      [stocky;solid]∶結實;粗壯

      為您推薦

      發表評論

      電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注

      无码中文亚洲AV先锋